image002

Nou-nascutul de azi, adultul de maine

Asociația ”Karolus Magnus” a elaborat un proiect de ajutorare a maternității Polizu din localitatea București, sectorul 1.

Proiectul este propus a se desfășura pe mai multe etape și o durată de minimum 5 ani. Într-o primă fază ne propunem să achiziționăm cu ajutorul sponsorizărilor, minimum o lampă UV pentru fototerapie, dotată cu pătuț de resușcitare infantilă.

Pentru a îndeplini acest obiectiv pașii de urmat sunt următorii:

– Implicarea unuia sau a mai multor sponsori în proiect;

– Negocierea contractului de sponsorizare;

– Elaborarea contractului de sponsorizare;

– Semnarea contractului de sponsorizare.

Pentru următoarele faze ale proiectului, îndeplinirea obiectivelor va urma aceiași pași descriși în faza întâi a proiectului.

Scopul proiectului constă în, îndeplinirea obiectivelor propuse, ajutând la conștientizarea faptului că viitorul oricărei societăți îl reprezintă copiii, și ajutând o instituție specializată, în eforturile sale de a aduce viață și fericire în cadrul comunității, de aceea Asociația ”Karolus Magnus” a hotărât să se implice în acest proiect laborios de dezvoltare a nounăscuților și implicit de dezvoltare a unei societăţi competitive şi dinamice, bazată pe cunoaştere și pe asigurarea viitorului.

Asociația Karolus Magnus vă invită și vă provoacă să conștientizați necesitatea protejătii nou-născuților, pentru ca societatea din care facem parte să se dezvolte armonios, bazată pe indivizi puternici și cu viziune largă asupra viitorului social, național și european în contextul delăsării totale pe multiple planuri și programe de protecție socială, de asistență socială, de protecție maternală și implicit infantilă prin asigurarea de instrumentar de calitate unor cadre medicale ce au dovedit în nenumărate rânduri abilități incredibile în lupta pentru salvarea nou-născuților.