Donatii, Sponsorizari.

3.5 %

Ne puteţi direcţiona până la 3.5% din impozitul pe venit !!!

Conform OPANAF 147/2020, contribuabilii, persoane fizice, pot direcţiona până la 3.5% din impozitul pe venit, către orice entitate nonprofit.

Descărcaţi formularul 230 de aici şi printaţi-l în două exemplare (unul îl veţi păstra).
Completaţi secţiunea I (datele de identificare a contribuabilului) cu datele dvs.
Nu este necesară completarea sumei – organul fiscal va calcula şi vira suma admisă.

Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită, prin cerere, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani.
Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

Completaţi partea de jos: semnătură contribuabil.
Un exemplar din formularul 230 completat şi semnat de dvs. se depune la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (personal sau nu). Formularul se poate trimite şi prin poştă, ca scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineţi.

Formular 230

Donaţii

Ne puteţi ajuta făcând o donaţie, prin transfer bancar într-unul din conturile noastre:

 • Beneficiar
   Asociaţia Karolus Magnus
 • CIF
   29479948
 • Adresa
   Bucureşti, Str. Speranței nr. 29, et. 2, ap. 3, Sector 2
 • Banca
   BCR
 • Cod SWIFT
   RNCBROBU
 • RON
   RO22RNCB0078143989400001

Contract donatii persoane fizice
Contract donatii persoane juridice (…)

Sponsorizari

o   Legislaţia fiscală română permite deducerea cheltuielilor de sponsorizare în următoarele condiţii:

 • nu depăşesc 20% din impozitul datorat
 • sunt în limita a 0,3‰ din cifra de afaceri

o   Facilităţile cu privire la sponsorizări sunt reglementate prin Art.21, alineatul 4, litera p, Cod fiscal (Cod_fiscal_norme_2014) şi Legea 32/1994 privind sponsorizarea (Camera Deputaţilor – L.32/1994)

o   Poţi fii sponsorul nostru fără să ai costuri suplimentare!

 • Descarcă contractul de sponsorizare
 • Plata se poate face până la sfârşitul anului şi va fi înregistrată contabil ca orice alta cheltuiala, urmând a fi scăzută din impozitul pe profit datorat.
  • Beneficiar
    Asociaţia Karolus Magnus
  • CIF
    29479948
  • Adresa
    Bucureşti, Str. Speranței nr. 29, et. 2, ap. 3, Sector 2
  • Banca
    BCR
  • Cod SWIFT
    RNCBROBU
  • RON
    RO22RNCB0078143989400001

 

   *Contractele trebuiesc descărcate, completate, semnate şi trimise la adresa de e-mail secretariat.askm@gmail.com
**Pentru sponsorizări constând în bunuri şi servicii, vă rugăm să contactaţi asociaţia la adresa de e-mail secretariat.askm@gmail.com